KNIHOVNA MORAŠICE
Naposledy aktualizováno: 4.1.2019
Vítáme Vás na internetových stránkách
Místní knihovny v Morašicích u Znojma.
 
 
 

       STAŇTE  SE  NAŠIMI  PRAVIDELNÝMI  ČTENÁŘI     
 
KNIHOVNA JE PRO VÁS OTEVŘENA
KAŽDÝ PÁTEK
od  14.oo do 16.oo hodin odpoledne
 

  GDPR - viz web  
http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/ochrana-osobnich-udaju/ochrana-osobnich-udaju-prirucka-pro-knihovny#_Toc504730134
 
 
 

VÁŽENÍ ČTENÁŘI.


V průběhu měsíce února 2017 byla v Místní knihovně v Morašicích provedena digitalizace knižního fondu do počítačového Regionálního knihovního systému s názvem REKS.

V současné době má morašická knihovna ve svém fondu celkem 1163 knižních svazků. Z tohoto počtu je 1023 knih z vlastních zdrojů a 140 knih nám poskytla zdarma darem Regionální knihovna Znojmo, jako náhradu za vyřazené knihy, které byly silně poškozené, zastaralé obsahem či knihy nepůjčované po velmi dlouhou dobu.

Tím, že byl morašický knihovní fond vložen do REKSu, vznikla souhrnná databáze knih přístupná veřejnosti přes web, prostřednictvím ON-LINE katalogu, pomocí něhož si Vy, čtenáři můžete v klidu domova knihu předem, velmi jednoduchým způsobem, vybrat.

ON-LINE katalog je Vám čtenářům a čtenářkám přístupný na níže uvedené webové stránce a to:


http://baze.knihovnazn.cz/katalog/reks


Do kolonek „Přírůstkové číslo“ zadejte rozsah hledaných knih v rozmezí 1000, například 01000 nebo 10001999. Větší rozsah, než zmíněných 1000 knih vyhledavač nezobrazí. Pokud se požadovaná kniha nebude nacházet v knižním fondu morašické knihovny, tak máte ještě možnost vyhledat si, ve které jiné knihovně se hledaný titul nachází. V databázi REKSu je kromě Morašic zapojeno ke dni 12. 3. 2017 ještě dalších 70 knihoven znojemského regionu a jistě tam tu svou hledanou knihu naleznete a můžete si poté vyžádat její zapůjčení. K některým knihám je navíc přiřazeno foto knižního obalu, což je značnou výhodou a mnohé o vybrané knize vypoví.

Morašická knihovna má také zbudovaný bezbariérový přístup a ve svých prostorách pamatuje i na společenský koutek, kde si můžete posedět a knihu si v klidu a nerušeně prohlédnout, než si ji odnesete domů.

Mimo uvedených 163 knižních svazků nám Regionální knihovna Znojmo dne 8. 3. 2017 zapůjčila výměnným fondem dalších 85 svazků velmi zajímavých, hodnotných knih vydaných převážně po roce 2000. Tyto knihy jsou různých žánrů.


PŘIJĎTE SI DO MORAŠICKÉ KNIHOVNY VYBRAT.

JISTĚ NEODEJDETE S PRÁZDNOU.

KNIHOVNÍK ZVE PŘEDEVŠÍM ŠKOLÁKY

A ČTENÁŘE DO 50 ROKŮ

HLEDEJTE PROSÍM DO NAŠÍ KNIHOVNY CESTU

 

  UPOZORNĚNÍ..
 
  Vzhladem k omezené kapacitě těchto  
  webových stránek, jsou akce a aktivity..
  knihovny umisťovány na webových..
¨stránkách..
  obce Morašice s adresou:  
 
morasiceuznojma.cz