KNIHOVNA MORAŠICE
Naposledy aktualizováno: 4.1.2019

 

       DOVEDNOST A UM MORAŠICKÝCH.

Tato akce je pokračováním loni započaté myšlenky ukázat veřejnosti zručnost a um našich spoluobčanů.  Výstavku uspořádala místní knihovna v neděli dne 28. března roku 2010 a přišlo na ni celkem 76 osob z toho dětí do 15 let přišlo 8. Mládež do 20. roku věku výstavka vůbec neoslovila. Své výtvory tu dali na obdiv manželé Josef a Jaroslava NOVÁKOVI z č. 128 a Gabriela WAGNEROVÁ z č. 63.. Prvně jmenovaní zaujali veřejnost velmi pěknými výšivkami. Nutno dodat, že kromě výšivek jsou oba dva i výbornými cukráři, kteří rádi na zakázku zhotovují kouskové cukroví, dorty a řezy na svatby, poutě a různé jiné příležitosti. Krásné věci vytváří i Gabriela WAGNEROVÁ ať už se jedná o klasickou křížkovou výšivku na bílou kanavu, nebo polystyrénová vajíčka zdobená bavlnkou a křížkovou výšivkou. Dále vyrábí a přes internetový obchod prodává různá vodítka a obojky pro pejsky, ovládá též asijské techniky jako kumihimo, nebo patchwork bez jehly – metoda artyčok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MALBA VELIKONOČNÍCH KRASLIC

Po dva pátky, ve dnech 20. a 27. března, vždy v odpoledních hodinách pořádala Místní knihovna v Morašicích pro dospělé i děti zajímavou akci s názvem „Malujeme kraslice pro domeček“. Místo pro tvorbu kraslic poskytly vyhřáté prostory starého kulturního domu  (SKD) a přilehlá kuchyňka, sousedící s knihovnou. Po oba dva pátky se jí zúčastnilo vždy téměř 20 místních občanů a matek s dětmi. Nejmladší účastnicí byla tříletá Kateřina VANČUROVÁ z č.8 a nejstarší malérečkou, Marie BALÍKOVÁ z č.26.

          Všem Bez rozdílu se líbily kraslice vytvořené dětmi, na jejichž adresu nešetřili dospělí pochvalnými slovy.

 

Poděkování pak patří všem, kdo se do akce aktivně zapojil, nebo se jen přišli podívat.

Navíc patří ještě poděkování paní Ludmile HANUŠOVÉ, která přítomným přinesla velmi chutné želatinové řezy ze své vlastní domácí kuchyně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

          

DOVEDNOST A UM MORAŠICKÝCH OBČANŮ

 

 

 Ve dnech 24. a 25. ledna uspořádala Místní knihovna v Morašicích výstavku řezeb místního rodáka pana Antonína KOTRNCE a jeho vnuka Romana CIRKA toho času bytem v Petrovicích u M. Krumlova.

 

 

 

 

 

         Podle slov A. KOTRNCE ho k  řezbářství přitáhl jeho bratr Stanislav, který se usadil v Moravských Knínicích u Kuřimi. Krátce před svou smrtí započal vyřezávat dílo, kterému dal název „Adam v ráji“. Když věděl, že ho pro těžkou nemoc nedokončí, tak svého bratra Antonína požádal, aby tuto rozpracovanou plastiku, poměrně velkých rozměrů, dokončil právě on. Antonín ho vyslyšel a od té doby se řezbářství věnuje soustavně. S prvními řezbářskými pracemi však začal daleko dříve. Bylo to v již roce 1974 a podle jeho slov je vytvářel hlavně pro děti. První jeho figurkou byla 35 cm vysoká soška, vyřezaná z ořechového dřeva, částečně vysoustružená a poté nalakovaná. Představuje příslušníka jednoho Afrického kmene. Inspirací tohoto a mnoha jiných děl mu byla kniha s názvem „Umění černé Afriky“. Předlohy dále čerpal z fotek, časopisů a různých knih. Ve své tvorbě vytvořil nejenom mnoho figurek, ale také reliéfní plastiky, plastiky, alegorie, antické motivy, výjevy z Ráje ale i části nábytku, jako jsou třeba vyřezávané opěráky židlí a také soustružené nástěnné poličky. K tomu, aby jednotlivé díly mohl vysoustružit, si vlastnoručně zhotovil soustruh na dřevo. Potřebné nářadí, jako různá dláta si zpočátku vykovával z ložisek, později si je také kupoval. Metodou reliéfní plastiky vyřezal v roce 1974 dílo, které pojmenoval „Strom života“ a také další dílo motivované tentokráte černým kontinentem Afrikou, konkrétně černošským kmenem BARBEROVÉ MALI. Alegorické dílo představuje antilopu s dlouhými rohy, z jejíž hlavy vyrůstá černošská bohyně plodnosti. Výtvor je přizdoben ocelovými řetízky a náramky ze žlutého kovu. Dalšími jeho díly z oboru reliéfů jsou heraldické znaky Jihomoravského kraje, bývalé Československé federativní republiky a také naší obce Morašice. Vytvořil také repliku svícnu o výšce asi 50 cm. Vzorem mu byl svícen zinkový vypůjčený od příbuzných ze Znojma, který prý vlastnil již jeho pra pra praděd. Vršek svícnu je soustružený. Spodek se rozbíhá do trojnožky a je na něm tento nápis:  1 720 JOHANNES KOTTERNETZ.

         V roce 1994 začal s vyřezáváním prvních figurek k Betlému a ten podle možností dále rozšiřoval a dodnes neustále obohacuje novými figurkami, které i realisticky barví. I letos do něho přibyla jedna figurka a to cukrář. Svá díla označuje letopočtem a iniciály AK. Tento výčet děl není zdaleka všechno, co pan A. KOTRNEC během svého života vytvořil. Podle jeho slov je autorem asi 50 postav, reliéfních plastik a jiných výtvorů.

         Pan A. KOTRNEC nemyslí jen na sebe, ale také na to, aby vychoval svého nástupce. Řezbářské řemeslo naučil svému vnukovi Romanu CYRKOVI (rozený PIŠKULA), který se přiženil do nedalekých Petrovi u Moravského Krumlova.

         K tomu, aby se člověk stal řezbářem, musí oplývat a neustále rozvíjet několik následujících vlastností. Řezbář musí mít dobrou prostorovou představivost, trpělivost, smysl pro přesnost, cit, cílevědomost, pracovitost a také si musí na svou zálibu umět nalézt čas. Aby se mu dílo zdárně povedlo, tak všechny tyto vlastnosti musí řezbář mít a pan A. KOTRNEC jich má vrchovatě. I po dovršení osmdesátky, kterou oslavil letos, mu nechybí inspirace, elán a chuť do řezbařiny a tak jeho celoživotní dílo není ještě zdaleka dokončeno. Domluvili jsme se, že některá svá díla představí v následujícím roce 2009 na výstavě. Své slovo dodržel a tak se mohla nejen morašická veřejnost přesvědčit a poznat, co někteří spoluobčané dovedou vytvořit za díla.

 

 

 

 

 

Pohled na díla vytvořená A. Kotrncem a R. Cirkem.

 

 

 

 

 

 

 

Zleva R. Cirk a A. Kotrnec u svých výtvorů.

 

POZVÁNKY NA ZÁJEZDY

 

Autodoprava Trybox Hostěradice pořádá v nejbližší době tyto zájezdy.

 

 

Bližší informace hledejte na 

http://www.autodoprava-trybox.cz/?cestovni-agentura-trybox,3