KNIHOVNA MORAŠICE
Naposledy aktualizováno: 4.1.2019

                 KNIHOVNA OD SVÉHO VZNIKU PO AŽ SOUČASNOST              

 

 

          Knihovna se nachází v samém středu obce Morašice asi 100 metrů od křižovatky silnic vedoucích na Želetice, Trstěnice a Skalici a to směrem na posledně jmenovanou obec.

 

 

 

        

          Morašická knihovna patří k těm knihovnám, které se mohou pochlubit více jak stoletou historii. Poprvé je zmiňovaná ve školní kronice. Zápis, který jsem vyhledal v okresním archivu ve Znojmě v jednom dílu školní kroniky. Byl zapsán roku 1894, kdy do zdejší základní školy nastoupil nový správce Josef ŽÁK a vypovídá nám o tom, jací v té době morašičtí občané byli. Není to zmínka vůbec lichotivá a sděluje budoucím generacím následující:

 

„Nově přibylý správce školy shledav ve zdejší obci poměry pro naši národnost velmi neutěšené a lid celkem v každém pohledu o půl století pozadu postrádající snahy po dalším vzdělání….“

 

            Hned po svém příchodu do Morašic se Josef ŽÁK snažil založit knihovnu pro lid. V dopisech se obracel na různé spolky s žádostí o pomoc. Na jeho prosbu věnoval čtenářský spolek „Beseda" v Moravském Krumlově 60. svazků knih a bohoslovci  ze semináře olomouckého také 60. svazků knih. Knihovna pro lid mohla tedy začít fungovat. A o tom, že byl o tyto knihy zájem, svědčí  další zápis:

 

„….lid zpočátku ku čtení netečný během zimy vystřídal 294 svazků.“

 

         

          Můžeme si jen domyslet, jak tenkrát lidé horlivě četli obsah vypůjčených knih v temných nízkých světničkách svých chalup, za svitu svíček, či petrolejových lamp. Morašičtí občané předminulého století se v mnohém z knih poučili a podle dochovaného zápisu si cestu ke knize velmi rychle našli a hojně si je začali i půjčovat.

 

          Podruhé se o knihovně zmiňuje kronikář František KRUPKA a to v roce 1926. Hned od počátku nabízela knihovna svým čtenářům spoustu zajímavých knih různých žánrů a bezesporu tvořila páteř veškerého vzdělávání v obci. Svou menší knihovnu měl i místní spolek Orel Morašice. Lidé meziválečné i poválečné doby hodně četli a hojně si knihy chodívali půjčovat. Doba plynula, knih přibývalo. Knihovna procházela jak dobami rozkvětu tak i obdobím, kdy zájem o knihu z různých důvodů klesal. Také knihovníci se měnili. Mnozí z nás v této funkci ještě pamatují Karla FENDRICHA. Dalšími knihovníky pak byli Jiřina HERMANOVÁ, Ilona PIŠKULOVÁ rozená KOTRNCOVÁ, Marie HERMANOVÁ, Eva VRÁNOVÁ, Iveta ADÁMKOVÁ a současným knihovníkem je Emil VEIS. Knihovna byla několikrát přemístěna. Nejprve se knihy půjčovaly v budově místní školy, poté se knihovna přemístila do prostor starého kulturního domu, poté opět do budovy školy a to do bývalého bytu ředitele a v současné době má své místo v adaptovaných prostorách bývalých kanceláří JZD. V dnešní době je samozřejmostí, že je i naše knihovna napojena na internet. Za dlouhá léta své existence změnila knihovna několikrát svůj název. V padesátých letech minulého století se jmenovala „Veřejná obecní knihovna Morašice“, pak nesla název „Místní lidová knihovna Morašice“ a v době současné je to „Místní knihovna v Morašicích“.

 

 


 

 

 

          V dnešní době má knihovna na 1 410 knih různých žánrů. Největší knižní fond čítá beletrie, dále knihy pro mládež a naučná literatura. Knihovna v Morašicích se snaží vycházet svým čtenářům vstříc i tím, že si každého čtvrt roku od Městské knihovny Znojmo zapůjčuje výměnným fondem více jak 75 knih (ročně je to přes 300 knih), vydaných po roce 2000. Obě knihovny se tak snaží eliminovat zastaralý knižní fond morašické knihovny. Ačkoliv je naše knihovna svou plochou necelých 15 čtverečných metrů nevelká má vedlejší prostory pro 8 studijních míst a je vybavena jedním počítačem. Vedlejší prostory jsou po celou zimu vytápěny a přímo lákají k tomu, aby byly hojněji využívány. V současné době tam probíhá se školní mládeží jen čtení na pokračování, ale jako knihovník tam chci uspořádat několik zajímavých akcí a výstav, o nichž budou čtenáři i občané včas informováni.

 

        Za dobu existence knihovny v Morašicích bylo v jejich regálech nespočet knih. Soustavná evidence knih se začíná praktikovat až za knihovníka Karla FENDRICHA, kdy byl zaveden evidenční seznam s názvem „Přírůstkový seznam knih“.

         Morašická knihovna získávala knihy z různých zdrojů. Dělo se tak buď nákupem, převodem titulů z jiných knihoven, výměnným meziknihovním způsobem, nebo také darem. Knihy získané do současného knižního fondu převodem pocházejí z více zdrojů. O tom, odkud které knihy pocházely, nám dosvědčují razítka v knihách. Najdeme zde razítka následujících knihoven:

 

 

 

KNIHY ZÍSKANÉ PŘEVODEM MAJÍ TATO RAZÍTKA

 

Jednotné zemědělské družstvo Morašice

Masarykův lidovýchovný ústav svaz osvětový

Místní lidová knihovna H. Dunajovice – Domčice

Místní lidová knihovna Křepice

Obecní knihovna v Běhařovicích

Obecní veřejná knihovna v Medlicích

Obecní knihovna Výrovice

Okresní lidová knihovna ve Znojmě

Veřejná obecní knihovna Višňové

Veřejná knihovna v Moravském Krumlově

 

 

 

KNIHY ZÍSKANÉ PŘEVODEM ZE ŠKOLNÍCH KNIHOVEN

MAJÍ TATO RAZÍTKA

 

Národní škola v Morašicích

Základní devítiletá škola v Morašicích

Žákovská knihovna ve Višňovém

 

 

 

KNIHY ZÍSKANÉ VÝMĚNNÝM ZPŮSOBEM MAJÍ RAZÍTKO

 

Výměnný fond střediska Višňové u Znojma

 

 

 

KNIHY ZÍSKANÉ DAREM MAJÍ RAZÍTKO

 

Ministerstvo školství a národní osvěty

 

         Do morašické knihovny převedly v minulosti některé své knihy i tehdejší místní mládežnické organizace jako byl Orel, či Sdružení venkovské omladiny v Morasicích. Postupem doby si knihovna zakupovala různé knihy sama a to za finančního přispění obce. Tento způsob rozšiřování knižního fondu se praktikuje i v době současné.

         Zajímavé jsou také osudy, které potkaly některé z knih. Jedna z nich, pocházející z knihovního fondu národní školy, má původní razítko této školy přeraženo modrým plným kulatým otiskem. Dělo se tak v době II. světové války, ve snaze náš národ poněmčit.

         V současné době jsou knihy evidovány počítačem. Byl vytvořen jejich seznam a čtenáři si dnes mohou svou knihu vybrat v teple domova ještě dříve, než do knihovny vůbec přijdou. Knihy se mohou vyhledávat buď podle autora, nebo podle názvu titulu. To vše bylo vytvořeno pro Vás čtenáře.

         Za pomocí počítačů, které jsou nám v současné době velkými pomocníky, je možné knihy seřadit podle autorů, titulů, roku vydání a vypočítat také průměrné stáří knih. V naší morašické knihovně není stáří knih zas tak velké, jak se o tom mezi lidmi říká. K 1. březnu 2009 je průměrné stáří knih následující. Beletrie má průměrné stáří knih 33,9 roků a dětská literatura 35,5 roků. Více nám o tom napoví přehledná tabulka.

 

 

 

 

MÍSTNÍ KNIHOVNA V MORAŠICÍCH VÁS DO SVÝCH PROSTOR

SRDEČNĚ ZVE A PŘEJE VÁM HEZKÉ CHVÍLE STRÁVENÉ NAD KNIHOU