KNIHOVNA MORAŠICE
Naposledy aktualizováno: 4.1.2019

 

 

MEZIKNIHOVNÍ VÝPUJČNÍ SLUŽBA

 

          Naše knihovna má 1 479 svazků knih, které může nabídnout svým uživatelům - čtenářům. Někdy se stává, že čtenáři mají zájem o knihy, které v našem fondu nejsou, ale má je jiná knihovna. V rámci meziknihovní výpůjční služby (dále jen MVS) je možné knihy touto formou zapůjčit. V oddíle odkazy  je internetový on - line vyhledávač Městské knihovny Znojmo, jehož webová adresa je

 

http//baze.knihovnazn.cz/katalog

 

Ve zmíněném oddíle klikněte na odkaz a vyhledávač se přihlásí.

 

V této databázi můžete vyhledávat  knihy buď podle názvu, nebo autora. Bližší informace vám poskytne knihovník.

 

 

          Věřím, že vás tato možnost osloví.          

 

 

 

 

 

KOMUNITNÍ KNIHOVNA

 

 

Veřejné knihovny v současné době nefungují jen jako půjčovny knih,

ale nově se snaží nabízet také mnoho dalších služeb občanům.

Termín komunita pochází z latinského slova "communitas"

a znamená lidské společenství, společnost, obec, ale také i družnost.

Místní knihovna v Morašicích se k tomuto novému trendu také hlásí.

 

 

Komunitní knihovna

 

·         je veřejná knihovna, která aktivně vstupuje do života místní komunity a pomáhat jí v jejim rozvoji

·         komunitní knihovna dále napomáhá podporovat dobré soužití lidí v obci, pomáhá lidem zlepšovat prostředí ve kterém žijí, a rozvíjet dobré vztahy mezi lidmi, skupinami lidí i organizacemi

·         komunitní knihovna nezaměřuje své aktivity pouze na své registrované čtenáře, ale plánovitě a systematicky oslovuje celou komunitu v místě působení a své služby rozvíjí tak, aby mohla pružně reagovat na potřeby všech skupin lidí v místě

·         komunitní knihovna poskytuje prostor pro aktivity jednotlivých skupin lidí a propojuje je s dalšími skupinami i jednotlivci v souladu s rozvojem komunity

·         komunitní knihovna se podílí na společném životě místa, vyznačuje se bohatou spoluprácí s místními organizacemi a institucemi. Svými aktivitami podporuje propojování veřejného a soukromého sektoru, rozvoj partnerství mezi organizacemi a představiteli veřejné správy, neziskovými organizacemi, podnikateli, občany.

 

      

Cíle komunitní knihovny

 

·         povzbudit místní obyvatele k aktivní účasti na životě své obce

·         posilovat vztah lidí k místu, ve kterém žijí a mají domov

·         ve spolupráci s dalšími místními organizacemi rozvíjet kulturní, vzdělávací a volno časové aktivity místních obyvatel

 

       

Úloha knihovny v obci

 

  • knihovna není pouhou půjčovnou ale může poskytnout a nabídnout místním lidem mnohem více služeb a možností využití volného času
  • knihovna v duchu litery zákona poskytuje rovné služby všem, kteří o to mají zájem
  • knihovna má být příjemným, přívětivým, pěkným, vstřícným místem setkání všech, kteří o to mají zájem
  • knihovna je součástí obce, která má své potřeby, priority, problémy, knihovnu zřizuje obec a jí také  knihovna patří;
  • každou obec tvoří jednotlivci a skupiny
  • knihovna žije z daní všech občanů, nejen svých uživatelů čtenářů
  • v obci žije mnoho jednotlivců i skupin, kteří umí a dělají spoustu zajímavých důležitých a užitečných věcí, řada jiných lidí o těchto aktivitách neví a úkolem knihovny je upozornit na to
  • knihovna má být přirozeným místem propojování a setkávání lidí a skupin žijících v obci,
  • mnoho lidí a skupin má potřebu se setkávat, ale chybí jim prostor. Morašická knihovna vysílá vstřícnou nabídku všem svým občanům a prostory k pravidelnému setkávání nabízí
  • knihovna je informačním srdcem obce, systematicky se v ní soustřeďuje mnoho informací o obci a životě v ní

Jako knihovník si přeji,

aby se  ta naše morašická knihovna stala opravdu místem,

kam se chodí a také byla centrem kultury v obci.

 

Knihovna dělá kroky k Vám,

udělejte zase Vy vstřícný krok k nám,

staňte se našimi čtenáři,

a aktivně se zapojte do života své obce.